Social Ansvarlighed

Som malere går vi ind for at bruge hele paletten af farver – i mere end én forstand. Dét at udvise overskud og social ansvarlighed over for vore medmennesker, har altid været virksomhedens ”varemærke”.

Vi har arbejdet bevidst med social ansvarlighed og mangfoldighed, og har altid haft god erfaring med at ansætte medarbejdere med forskellig sproglig, personlig og kulturel baggrund.

Michael har tidligere siddet i CABI’s bestyrelse. CABI er et Netværks- og Videnshus for Socialt ansvar. Susanne sidder nu i sparringsgruppen for Virksomhedsnetværk Midtjylland under CABI.

Se omtale af Susanne her:

http://www.cabiweb.dk/virksomhedsnetvaerkcabi/find-dit-lokale-netvaerk/netvaerk-midtjylland/sparringsgruppe-midtjylland/susanne-lee-joergensen/

 

Vi har modtaget flere anerkendelser for vores indsats, hvilket vi naturligvis er meget stolte af.