Århus Kommunes Integrationspris 2005-2006

Den 3. april 2006 modtog malerfirmaet Helge & Michael Jørgensen med stor stolthed Århus Kommunes integrationspris 2005-2006

I malerfirma helge & michael jørgensen a/s beskæftiger vi ca. 25-30 % med en anden etniske herkomst end dansk eller personer der af andre grunde nemt kunne gå tabt for arbejdsmarkedet, såfremt de ikke får den nødvendige støtte.

Dette gøres som oftest ved en prøveperiode, når det har vist sig at kemien mellem den nyansatte, personale og ledelse passer sammen, tilbydes denne et læreforhold i virksomheden, for så efter endt læreforhold at have mulighed for beskæftigelse i andre firmaer og derved være integreret på det danske arbejdsmarked. Vores grundholdning er at vi alle skal have en chance og alle er stolte hver gang det lykkes. 

Den 3. april 2006 modtog firmaet med stor stolthed
Århus Kommunes integrationspris 2005-2006 
overrakt af borgmester Nikolaj Wammen, 
der ved overrækkelsen sagde følgende:

”Virksomheden får prisen for et stort arbejde med at ansætte og uddanne medarbejdere med anden etnisk herkomst og ikke mindst for efterfølgende at ansættes de pågældende i faste stillinger. Dette har virksomheden gjort igennem de sidste 30 år.
Virksomheden er også af den opfattelse, at integration ikke kun handler om integration af personer med anden etnisk herkomst, men også om, at folk, der af en eller anden grund er på vej til at blive tabt, får en ny chance.
 

Firmaet er kendetegnende for sit sociale ansvar, 
rummelighed, hjertevarme og ikke mindst humor.”
 
Med disse ord overrakte borgmesteren et kunstværk, 
udført af den kendte kunstner Birthe Reinau.
 

De øvrige nominerede til prisen var TDC og Arbejdspraktikordningen på Socialcenter Vest. 
Tidligere modtagere af den i 2003 stiftede pris er 
Østjyllands Pakkecenter i Risskov og Bilkai Tilst.
Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter 
fra Integrationsrådet i Århus Kommune, LO, 
Dansk Arbejdsgiverforening samt Århus Kommune. 

De øvrige nominerede til prisen var TDC og Arbejdspraktikordningen på Socialcenter Vest 

Tidligere modtagere afden i 2003 stiftede pris er Østjyllands Pakkecenter 

i Risskov og Bilka i Tilst.

Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra Integrationsrådet i Århus Kommune, LO, Dansk Arbejdsgiverforening samt Århus Kommune.

Vi er som virksomhed medlem af den af biskop Keld Holm stiftede forening: Foreningen For Etnisk Ligestilling. 

Bünyamin Simsek, venstres politiske ordfører i Århus Byråd var som 15-16 årig ansat som arbejdsdreng i firmaet.

http://www.cabiweb.dk/unge/unge-gennem-virksomheder/gode-eksempler/malerfirma-joergensen/