Malerfirma Helge & Michael Jørgensen a/s er diplomcertificeret i styring af arbejdsmiljø

Firmaet lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø til gavn for vore ansatte, for vore kunder og for vore samarbejdspartnere.

Dette sikrer vi ved at have konstant fokus på arbejdsmiljøet og ved at lave løbende forbedringer i forhold til vore arbejdsrutiner, produktvalg m.v.

Vi sørger for, at vore ansatte:

  • altid er udstyret med de fornødne værnemidler samt sikkerhedsforanstaltninger, når de skal udføre en opgave.
  • anvender de mest miljø- og sundhedsvenlige produkter, som er egnede til den pågældende opgave.
  • overholder gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet.
  • holdes løbende ajour med den nyeste udvikling på arbejdsmiljøområdet inden for malerfaget.

Omdrejningspunktet for firmaets arbejdsmiljøarbejde er arbejdsmiljøudvalget, som består af ledelsesrepræsentanter samt 1 medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant.

Vi samarbejder med Arbejdsmiljøhuset om vores arbejdsmiljøindsats