KVALITETSMALERARBEJDE SIDEN 1974

Helge Jørgensen grundlagde virksomheden d. 1. april 1974. Efter 11 års erfaring – først som lærling og senere som malersvend i et af byens andre malerfirmaer, fik Helge mod på at starte selvstændig virksomhed.

Malerfirmaet blev drevet fra kælderen af en villa på Silkeborgvej i Brabrand, hvor Helge havde sit værksted. I starten var Helge alene, men han fik følgeskab af sin første lærling og malersvend i januar/februar 1977. Siden kom der flere medarbejdere til i takt med, at opgaverne blev flere.

I 1977 flyttede malerfirmaet værksted til nogle lokaler i nederste del af det daværende Gellerup Center – det nuværende City Vest.

Helges hustru, Nete hjalp Helge med bogholderiet.

Michael Jørgensen startede i 1985 i lære hos sin far Helge. Michael arbejdede efter endt læretid hos et par af byens andre malerfirmaer. Derefter tog han malerfagets videregående uddannelse i Odense. Michael har siden 1995 været med i den daglige ledelse.

Generationsskifte

Den 1. januar 1997 blev Malermester Helge Jørgensen som led i et generationsskifte omdannet til Malerfirma helge & michael jørgensen a/s – med Helge og Michael som fælles indehavere.

Michael fungerede fra start som daglig leder, så generationsskiftet er gennemført som en glidende overgang gennem årene.

Den 1. januar 2006 overtog Michael resten af virksomheden og er i dag eneaktionær.

Michael’s hustru, Susanne startede i virksomheden i 2007 – og har i dag det administrative ansvar.